Khu công nghiệp SCD

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc (SCD) là chủ đầu tư Khu công nghiệp Tân Phú Trung. SCD tiền thân là Công ty Cổ phần Song Tân được thành lập ngày 04/11/2003, vốn điều lệ 500 tỷ đồng.

Cổ đông chiến lược chủ chốt của SCD là Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC)- một trong những công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SGI)- chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam về đầu tư và phát triển Khu công nghiệp. Từ năm 2007, KBC đã được niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã KBC. Cùng với KBC, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp.Hồ Chí Minh (HFIC) cũng là một trong những cổ đông của SCD.

tanphutrung-ip01

Dự án: Thiết kế và lập trình website www.tanphutrung-ip.com.vn

Monster Design đã xây dựng website Tanphutrung-ip.com.vn với 3 ngôn ngữ English, Vietnamese và Tiếng Hoa. Bằng việc sử dụng ngôn ngữ lập trình php và MySql chúng tôi đã xây dựng thành công website cho SCD.

Chúng tôi rất vui mừng và tự hào khi trở thành đối tác thân thiết của SCD.